Onze visie

Wij geloven sterk in de eigenheid van elke leerling of student.  Iedereen die leert, doet dat op zijn of haar ritme en manier.   In klasverband is het dan ook bijzonder moeilijk voor de leraren om steeds tegemoet te kunnen komen aan de specifieke noden van elke leerling of student.

Juist daar willen wij een aanvulling zijn, een helpende hand of een luisterend oor met een sterke focus op het herstellen van het zelfvertrouwen en met het oog op het herwinnen van de zin en het plezier in het studeren.  Aan nauw overleg tussen allen betrokken partijen hechten we immers veel belang. Gestoeld op onze ervaring uit de dagdagelijkse onderwijspraktijk, werken wij doelgericht en timmeren wij tezamen aan de weg van het individueel leerproces.