Bedrijfsgerichte communicatie

DOELGROEPpeople-woman-coffee-meeting-medium

 • Zelfstandigen;
 • Bedrijven: groepssessies of individuele sessies al dan niet online.

CURSUS

 • Het aangeboden materiaal wordt op maat van de klant samengesteld en online ter beschikking geplaatst.

PLANNING

 • De lessen worden steeds in samenspraak met de klant vastgelegd.  Deze lessen hoeven niet tijdens de kantooruren plaats te hebben, maar gewoonweg wanneer en waar het de klant uitkomt;
 • De duur van de trainingssessies varieert van één lesuur tot drie lesuren, naargelang de wensen van de klant.

APPROACH

 • kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek kaderen we de behoeften en de noden van de klant.  Welk traject wenst de klant te volgen en hoe willen we dit praktisch organiseren

 • verdere verloop van het leertraject

Hoe lang of hoe intensief de cursus dient te worden, hangt integraal van de wensen van de klant af.  Zo kunnen we tijdens een relatief periode verschillende korte sessies na elkaar inplannen of de sessies gewoonweg spreiden over een langere periode. Dit uiteraard steeds in overleg met de klant.

INHOUD

Taalcoaching voor DUITS, FRANS en NEDERLANDS

 • presentatietechnieken;
 • verbetering, uitbreiding en ondersteuning van mondelinge vaardigheden;
 • verzorging van schriftelijke communicatie;
 • bedrijfscommunicatie: telefoongesprekken voeren, vergaderingen in vreemde taal voeren, reservaties maken, brieven en/of brochures opstellen en dergelijke meer.

TARIEF

Op basis van de wensen van de klant wordt een geheel vrijblijvend voorstel uitgewerkt, exclusief BTW.