Individuele bijles Nederlands

Nederlands mag dan wel misschien je moedertaal zijn, evident is haar spraakkunst zeker niet. Zinsontleding bezorgt nu eenmaal steeds meer leerlingen ernstige kopzorgen. Nochtans is een degelijke beheersing van Nederlandse zinsontleding vaak noodzakelijk – zelfs onmisbaar – om vlot een vreemde taal te kunnen leren, zoals bijvoorbeeld het Duits met zijn nogal complexe naamvallen.

Niet alleen zinsontleding is vaak een harde dobber, maar eveneens de Nederlandse spelling is er eentje waarop je gemakkelijk je tanden kan stukbijten. Hoofdletter of niet? En waar plaats je ook alweer een trema of een liggend streepje? In de hogere cycli van het middelbaar onderwijs verwacht men bovendien ook dat je vlot met de pen overweg kunt. Zo moet je vaak boekbesprekingen, recensies van films of toneelstukken schrijven of becommentariëren. Toch niet altijd even vanzelfsprekend… Zeker omdat dergelijke opdrachten een grote zelfredzaamheid in combinatie met persoonlijke creativiteit en schrijfvaardigheid vooropstellen.

In die derde graad moeten veel leerlingen bovendien een eindwerk of geïntegreerd eindwerk (GIP) opstellen, wat uiteraard bijzonder veel schrijfwerk met zich brengt. Hoe begin je aan een dergelijke opdracht? Hoe stel je een een correcte inhoudstafel op en hoe verzorg je een correcte bronnenweergave? Dit en nog veel meer zijn mogelijke thema’s waarbij je mogelijkerwijze hulp zou kunnen gebruiken. Concrete inhoudelijke feedback over jouw schrijfopdracht, een voorlopige correctie, een stappenplan voor je eindwerk en/of schrijfopdracht opstellen of gewoonweg terugkoppeling over jouw schrijfstijl? Ook die hulp kan je hier krijgen.