Studiebegeleiding op maat

schermafbeelding-2016-12-12-om-16-19-21

Studeren en jij… Goede vrienden?

Studeren is een kwestie van gewoonte. Dat lijkt u misschien ietwat lichtzinnig en gewoonweg te eenvoudig om te geloven, maar toch is het zo. Wij zijn er ons niet van bewust, maar gewoontes beheersen nu eenmaal onze dag. We staan ermee op en we gaan ermee slapen. Zo poets je je tanden na het ontbijt en drink je ’s morgens voor je naar school vertrekt misschien graag vers geperst fruitsap.

Het kunnen echt kleine en banale zaken zijn. Gewoontes zijn daarom ook heel persoonlijk, daarenboven geven ze rust en structuur aan ons dagelijkse handelingen. We zijn er ons vaak ook totaal niet bewust van. Wat dit met studie te maken heeft? Eigenlijk alles… Jouw studiemethode staat namelijk bol van gewoontes, die jij al dan niet onbewust toepast om de aangeboden leerstof onder de knie te krijgen. En in vele gevallen zal dat ook lukken, maar soms ook niet…

Bij vele leerlingen of studenten duiken de studieproblemen net dan op wanneer hun studiegewoonte of hun methode niet meer functioneert om die nieuwe aangeboden leerstof goed en begrijpelijk te kunnen verwerken. Ze stellen namelijk hun studiegewoonte niet in vraag en blijven gewoon studeren zoals ze dat altijd al gedaan hebben. Soms is het jammer genoeg zo dat nieuwe leerstof een nieuwe aanpak vereist, omdat de oude aanpak nu eenmaal niet meer de gewenste resultaten oplevert. In dit stadium komt het erop aan een zekere bewustwording over je studiemethode te ontwikkeling.  Alleen maar wanneer je echt bereid bent je studiehouding kritisch onder de loep te nemen, ben je klaar voor een nieuwe, betere en bewustere studiemethode. Uiteraard moet je zoeken naar een studiemethode die jou op het lijf geschreven is, maar toch zijn er enkele algemeenheden over efficiënt studiewerk. Alleszins streven we tijdens de studiecoachingsessies naar een methode die jou met de minste input de beste output garandeert.

Opdat studiecoaching echt effect zou hebben, is het van vitaal belang dat de leerling of student in kwestie deze sessies volgt omdat hij of zij het zelf wil. Bovendien moet hij of zij ook bereid willen zijn om aan zijn/haar studiemethode te willen sleutelen. Nog een belangrijke voorwaarde voor het slagen van studiecoaching – afgezien van de eigen wil en motivatie – bevindt zich op het niveau van de studieoriëntering an sich. Volgt de leerling met andere woorden de richting die hem of haar op het lijf geschreven is? Intrinsieke motivatie, gecombineerd met interesse en een gezonde portie zelfkennis zijn nu eenmaal de basisvoorwaarden voor studiesucces.

Studiecoachingsessies voor welke doelgroep?

  • leerlingen uit secundair onderwijs;
  • studenten uit hoger onderwijs.

Welke werkwijze?

  1. Peilen naar de motivatie, werkkracht en wil;
  2. Wat kenmerkt de gekozen studierichting? Waar bevinden zich de moeilijkheden?;
  3. Welke planning hanteert de leerling of student in kwestie?;
  4. Is er sprake van een reeds bestaande methode tijdens het studeren? Is de methode succesvol?;
  5. Verschillende studiemethoden onder de loep nemen;
  6. Optimalisatie van de gekozen studiemethodiek en uitwerking van een realiseerbare studieplanning;
  7. Streven naar succeservaringen door stapje voor stapje te bewegen naar een haalbare en efficiënte aanpak in de schoolpraktijk;
  8. Opgestelde planning en verwachtingen toetsen aan de dagdagelijkse schoolrealiteit en de haalbaarheid ervan nagaan.

Planning

De studiecoachingsessies worden in overleg met de lesgever vastgelegd. De intensiteit waarmee de sessies plaatsvinden, varieert naargelang de wensen van de leerling of student in kwestie van slechts éénmaal tot meerdere sessies per week.

Tarief

Daar de leerling of student steeds de intensiteit en de duur van de sessies bepaalt, wordt op basis van de bovenstaande aspecten een geheel vrijblijvend voorstel uitgewerkt, exclusief BTW.