Praktisch

schermafbeelding-2016-12-12-om-18-57-41

ONLINE

De individuele bijlessen kunnen gewoonweg online doorgaan of – indien gewenst – op locatie plaatsvinden, naargelang de vooropgestelde wensen van de klant. Voor de online lessen gebruiken wij steevast Google Meet als communicatiekanaal.

LESVERLOOP EN FEEDBACK

De lesgever bepaalt steeds in overeenstemming met de klant welke thema’s en onderwerpen aan bod zullen komen. Bovendien mogen ouders van leerlingen die individuele bijles of studiecoaching volgen, rekenen op regelmatige en gedegen feedback van de lesgever in kwestie. Het is bijzonder belangrijk dat ouders in de verbetering en ondersteuning van het leerproces actief betrokken worden.

summer-office-student-workTARIEF

Daar de klant steeds de intensiteit, de duur en de eigenlijke inhoud van de lessen bepaalt, wordt op basis van de bovenstaande aspecten een geheel vrijblijvend voorstel uitgewerkt, exclusief BTW.