Onze coaches

Kinderen en leerlingen kunnen motiveren, inspireren en warm maken voor de studie is een must voor onze coaches.  Zij blinken dan ook uit in kennis over de  materie in kwestie en beschikken eveneens over de nodige pedagogische bekwaamheid.

Daar onze coaches ook gewoonweg lesgeven op school, net zoals andere leerkrachten, hebben ze de broodnodige leservaring, aangevuld met overige pedagogische kwaliteiten om kennis over te dragenen vaardigheden te trainen met daarbij de nodige focus op de persoonlijke noden van elke leerling.