Individuele bijles talen

Wer fremde Sprache nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.  

                                                                                                    Johann Wolfgang von Goethe

Talen kennen en kunnen spreken is van vitaal belang. Niet alleen op de werkvloer, maar ook daarbuiten dringt een gedegen talenkennis zich op. Het onderwijs in Vlaanderen investeert dan ook gigantisch veel geld in degelijk taalonderwijs tijdens de schooluren en de Vlaamse leerling besteedt dan ook veel tijd aan de studie van vreemde talen, zoals het Frans, het Engels en het Duits. Dit is dan ook bijzonder belangrijk, daar een uitgebreide talenkennis de kans op een het vinden van een job significant verhogen.  Bovendien bieden ook tal van andere voordelen zich aan als men een nieuwe taal onder de knie krijgt:

De top 5 van voordelen als je een nieuwe taal leert!

Wij zijn er ons ten volle van bewust dat een nieuwe vreemde taal leren niet altijd even gemakkelijk is.  Soms loopt de verwerving van een vreemde taal immers niet zoals gehoopt werd en kan het nuttig zijn voor een bepaalde periode bijlessen te nemen voor die vreemde taal in kwestie. Maar niet getreurd! Elk begin is immers moeilijk en men moet nu eenmaal fouten durven maken bij het leren van een taal, zoals eens te meer blijkt uit volgend filmpje:

5 tips om elke taal te spreken! 

Alto biedt bijlessen voor elk taalvak dat in het middelbaar onderwijs wordt aangeboden.  De lessen worden gegeven door vakleraren die de taal in kwestie dagdagelijks onderwijzen aan gerenommeerde onderwijsinstellingen.   Doen is leren. Voor een taal geldt dat evenzeer.  Vandaar dat onze leraren meer dan voldoende aandacht besteden aan een communicatieve en taakgerichte aanpak van taaldidactiek.

logo